VILIBOR
EURIBOR
RIGIBOR
2014-12-31
1 Metai
0.42%
6 mėnesiai
0.27%
3 mėnesiai
0.18%
1 mėnesis
0.12%
2 savaitės
0.08%
1 savaitė
0.08%
1 naktis
0.08%

VILIBOR palūkanų norma

VILIBOR,- tai vidutinė tarpbankinių palūkanų norma, kuriomis bankai pageidauja (pasiruošę) paskolinti lėšų litais kitiems bankams, bent jau taip turėtų būti, reliai tokioje mažoje rinkoje kaip Lietuva krizės metu, kai pinigų srautai sumažėja, VILIBOR palūknų normą lemia artmetinis vidurkis, nes reliai pinigai nėra išvis skolinami tarpusavyje, tokia pinigų rinkos situacija lemia, kad bankai gali manipuliuoti VILIBOR reikšmėmis, kas niūdieną yra įvardinima kaip bankų kartelis. Toks įvaizdis, kad bankai tarpusavyje susitaria dirbtinai sukelti palūkanų normas yra klaidingas. Tuo labiau, kad palyginus 1 metų VILIBOR matome, kad jis praktiskai atitinka didžiausias bankų siūlomas indėlių palūkanas.

Kaip apskaičiuojamas VILIBOR

VILIBOR apskaičiavimui naudojamos ne mažiau kaip 5 bankų palūkanų normų armetinis vidurkis, atmetus didžiausią ir mažiausią palūkanų normas. Šie bankai atrenkami pagal, tai ar atlieka operacijas tarpbankinėje indėlių ir paskolų rinkoje. Palūkanų normos fiksuojamos kiekvieną darbo dieną 11 valandą, o paskelbiama iki 12 valandos. Skelbiamos 1 nakties, 1 savaitės, 2 savaičių, 1 mėnesio, 3 mėnesių, 6 mėnesių ir 1 metų VILIBOR palūkanų normos.

Bankai, pagal kurių palūkanų normas apskaičiuojamos VILIBOR:
  • "Swedbank", AB
  • AB DnB NORD bankas
  • AB SEB bankas
  • AS "UniCredit Bank" Lietuvos skyrius
  • Danske Bank A/S Lietuvos filialas
  • UAB Medicinos bankas
  • Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyrius

VILIBOR ir kintamųjų palūkanų paskola

Dauguma suteikiamų paskolų galima susieti su VILIBOR ar kita kintamų palūkanų norma. Tuomet mokamos paskolos palūkanos priklauso nuo VILOBR( kintama dalis) ir banko maržos. Tokiu būdu, bankas perkelia savo kredito riziką ant "skolininko pečių", ir gali laisviau skolintis trumpesniam laikui nei išduodama paskola. Daugumoje atvejų paskolos pasirašomos su 6 mėnesių kintama palūkanų norma.